Kolonia

Posiadam samotną królową gatunku Tetramorium caespitum, jednak marzy mi się założenie pełnej kolonii. Jak mogę skutecznie zrealizować adopcję?

Proces adopcji w świecie mrówek może wydawać się skomplikowany, ale w przypadku Tetramorium caespitum jest to zadanie ułatwione.

Pierwszym krokiem jest wybranie się na poszukiwania i odnalezienie około 5-6 gniazd tego samego gatunku. Z każdego gniazda powinniśmy zebrać podobną liczbę robotnic wraz z ich poczwarkami. Następnie wszystkie odłowione mrówki umieszczamy razem w jednym miejscu. Możemy zaobserwować, że część z nich reaguje agresywnie, jednak większość, w stanie zamieszania, skupi się na ochronie poczwarek. Po pewnym czasie, kiedy emocje opadną, mieszanka zapachów z różnych gniazd sprawia, że mrówki zaczynają się akceptować. W tym momencie można wprowadzić do kolonii młodą królową. Dzięki mieszance feromonów, robotnice przyjmują ją bez problemu jako własną królową. Ta metoda została przeze mnie sprawdzona wielokrotnie i zawsze kończyła się sukcesem.

Proces adopcji

Realizacja adopcji w kolonii mrówek może być konieczna w przypadkach, gdy chcemy szybko rozwijać kolonię, lub kiedy dane gatunki mrówek nie są w stanie samodzielnie założyć kolonii. Istnieje kilka technik adopcyjnych, które różnią się efektywnością i ryzykiem w zależności od gatunku mrówek.

Jedną z metod jest wykorzystanie chłodu, np. przez umieszczenie mrówek w lodówce.

Ta technika polega na tymczasowym spowolnieniu aktywności mrówek poprzez ich ochłodzenie, co ma na celu uspokojenie ich i zmniejszenie agresji. W zależności od potrzeb, proces ten może dotyczyć tylko królowej, aby zapobiec atakowi na robotnice, tylko robotnic, aby nie zaatakowały królowej, lub obu grup. Gdy mrówki stają się mniej aktywne, można je stopniowo łączyć, dodając do królowej pojedyncze robotnice w odstępach kilkunastominutowych.

Pierwsze spotkanie królowej z robotnicami

Zapoznawanie królowej z robotnicami wymaga precyzji i cierpliwości. Początkowo, umieść królową w małej probówce, ograniczając jej przestrzeń, na przykład za pomocą waty. Podobnie postępuj z robotnicami. Zmniejsz przestrzeń w probówkach, by wymusić bezpośredni kontakt między królową a robotnicami. Następnie zestaw probówki tak, aby ich otwory były skierowane do siebie, oddzielając je materiałem, który uniemożliwi mrówkom przejście, ale pozwoli na kontakt, np. gazą czy starą firaną. Trzymaj mrówki w takiej konfiguracji przez kilka dni. Następnie, wpuszczaj do królowej po jednej robotnicy dziennie, zachowując jednocześnie separację materiałem.

Adopcja poprzez zapach

Metoda zapachu kolonii jest alternatywnym sposobem. Gdy dysponujesz wystarczającą liczbą robotnic, możesz zastosować tę metodę, choć jest ona bardziej kontrowersyjna. Rozpoczyna się od uśmiercenia około 5-6 robotnic poprzez zmiażdżenie ich głów, a następnie usunięcie ich odwłoków, które umieszcza się w probówce z królową. Probówkę zawęża się, by królowa mogła przejąć zapach mrówek. Po około dwóch dniach, dołączaj po jednej robotnicy z tego samego gniazda.

Wnioski

Jeżeli królowa zginie, pozostawiając osierocone robotnice, dodanie nowej królowej jest możliwe, ale może być wyzwaniem. Proces adopcji w większych koloniach jest trudniejszy. Połączone z nową królową mrówki wymagają długotrwałego chłodzenia. Co kilka dni należy wyjąć je z lodówki, ogrzać i obserwować reakcje robotnic wobec królowej. W przypadku agresywnych zachowań, kontynuuj proces chłodzenia.