Kolonia

Czynniki wpływające na wielkość robotnic w kolonii

Czynniki wpływające na rozmiar robotnic w kolonii to wiek samej kolonii oraz ilość białka dostarczanego larwom. W przypadku starszych kolonii, dzięki dostępowi do większych ilości białka, obserwuje się większe rozmiary robotnic. Z kolei w młodszych koloniach, gdzie dostęp do białka jest ograniczony i rzadszy, robotnice są mniejsze. Dynamika ta zmienia się wraz z dojrzewaniem kolonii; zwiększa się odwaga robotnic w poszukiwaniu pokarmu białkowego, co skutkuje stopniowym wzrostem ich rozmiarów.

Rozwój robotnicy 

Kluczowe czynniki wpływające na czas rozwoju robotnicy od stadium jajka do dojrzałej formy imago obejmują warunki takie jak temperatura, wilgotność, dostęp do pokarmu oraz gatunek mrówki. W warunkach optymalnych, gdzie temperatura utrzymuje się na poziomie 28-30°C, a wilgotność dostosowana jest do specyficznych potrzeb gatunku, a także przy zapewnieniu stałego dostępu do pokarmu białkowego, proces ten może trwać od 3 tygodni (dla gatunków takich jak Tetramorium czy Lasius) do nawet 3 miesięcy (w przypadku gatunku Camponotus).

Czy robotnice mogą składać jaja?

Robotnice w niektórych przypadkach są zdolne do składania jaj, co zazwyczaj dotyczy gatunków mniej zaawansowanych ewolucyjnie. Należy jednak pamiętać, że jaja te, pochodzące od niezapłodnionych robotnic, mogą dać początek jedynie samcom.

Pojedyńcze robotnice uciekły – co zrobić

Jeśli chodzi o sytuację, gdy robotnice uciekną, na przykład podczas otwierania formikarium, istnieją sposoby na ich bezpieczne odłowienie. Chwytanie mrówek bezpośrednio palcami może być trudne i wymagać pewnej zręczności. Najefektywniejszym rozwiązaniem jest użycie pędzelka z miękkim włosiem. Mrówki często gryzą włosie pędzelka, co umożliwia ich łatwe i bezpieczne przeniesienie z powrotem do formikarium bez ryzyka strat. W przypadku, gdy robotnice uciekną bez określonego kierunku, odnalezienie ich staje się praktycznie niemożliwe, a takie osobniki zazwyczaj nie przetrwają na wolności.