Kolonia

Zimowanie mrówek – esencja i potrzeba

Nie każda kolonia mrówek wymaga zimowania w swoim pierwszym roku życia. Istnieją gatunki, które mogą obyć się bez tego procesu, jednak dla innych jest on zalecany. Zimowanie polega na obniżeniu temperatury w mrowisku do poziomu 0-5*C, co skutkuje zatrzymaniem przez królową produkcji nowego potomstwa. Najczęściej wymaga to umieszczenia kolonii w chłodnym miejscu, np. w lodówce. Mechanizm ten jest wynikiem adaptacji do warunków zimowych, kiedy to zimne temperatury zewnętrzne i ograniczona dostępność pożywienia białkowego spowalniają aktywność owadów. Mrówki korzystają wtedy z zapasów zgromadzonych latem. Wraz z nadejściem wiosny, kolonia budzi się do życia, a królowe wznowią składanie jajeczek.

Przygotowanie kolonii mrówek do okresu zimowego

Aby mrówki były gotowe na zimowanie, kluczowe jest ich odpowiednie przygotowanie. Początkowo, powinny one być obficie karmione. Następnie, należy stopniowo obniżać temperaturę ich otoczenia. Rozpoczynając od 28-30°C, temperaturę zmniejszamy do 20°C, a potem do 10-15°C, rozkładając ten proces na okres trzech tygodni, z każdym tygodniem poświęconym na osiągnięcie kolejnego progu temperatury. W trakcie drugiego tygodnia, warto dostarczyć mrówkom ostatnią dawkę pokarmu, na przykład miodu, oraz delikatnie zwilżyć gniazdo, jeśli jest to konieczne. Czwarty tydzień to czas szybkich zmian, gdzie na początku temperatury nie powinny przekraczać 10°C, a następnie codziennie należy je obniżać o 1-2°C, aby osiągnąć pożądaną temperaturę 0-5°C na koniec okresu przygotowawczego. Po zakończonym przygotowaniu, kolonia powinna przebywać w zimowaniu przez co najmniej 4 tygodnie. Proces wybudzania kolonii z zimowania powinien odbywać się w sposób odwrotny do przygotowania, z tą różnicą, że po zimowaniu zapotrzebowanie na białko znacząco wzrośnie.

Czas trwania i korzyści z zimowania mrówek

Okres zimowania mrówek, utrzymywany w temperaturze 0-5°C, powinien wynosić co najmniej jeden miesiąc. Proces przygotowania do tego stanu zajmuje od dwóch do czterech tygodni.

Zimowanie przynosi szereg korzyści dla kolonii mrówek. Jest to czas, kiedy zarówno królowa, jak i całe mrowisko mogą odpocząć. Dzięki temu, po wybudzeniu, królowa jest w stanie złożyć znacząco większą ilość jajeczek w stosunkowo krótkim czasie. Ponadto, zimowanie wydłuża życie zarówno królowej, jak i robotnic, ponieważ ich procesy życiowe są w tym czasie spowolnione, co pozwala im na „zatrzymanie się” na pewien okres.