Karmówka

Hodowla Mącznika Młynarka

Mącznik młynarek, będący chrząszczem o rozmiarach od 12 do 18 mm dla dorosłych osobników i larwach osiągających długość do 3,5 cm, charakteryzuje się ubarwieniem od brązowego do czarnego, z larwami w kolorze żółtawym. Ten powszechnie występujący owad synantropijny, często odwiedza magazyny z żywnością, a w mniejszym stopniu domy prywatne. W naturze, mączniki można znaleźć pod gnijącymi fragmentami drewna czy w dziuplach drzew, gdzie zasilają się martwą materią organiczną.

Zalecenia dotyczące hodowli

Hodowla tych owadów nie wymaga zraszania – wręcz przeciwnie, może to być szkodliwe. Idealne warunki do ich rozwoju to temperatura „domowa”, czyli w zakresie 20°C do 25°C, chociaż cieplejsze środowisko (25°C do 35°C) może przyspieszyć ich rozwój.

Wybór insektarium

Do hodowli najlepiej nadają się pojemniki szklane lub plastikowe, dostosowane rozmiarami do potrzeb hodowcy. Zwykle hodowane owady mają zredukowane skrzydła, więc nie jest konieczne stosowanie pokrywy. Ponadto, owady te nie są w stanie poruszać się po gładkich powierzchniach szkła czy plastiku. Brak pokrywy nie tylko poprawia cyrkulację powietrza, ale również zapobiega nadmiernemu wilgoci, która może sprzyjać rozwojowi roztoczy i pleśni.

Dieta i podłoże

Podstawą diety i jednocześnie podłoża dla hodowli są otręby pszenne oraz płatki owsiane, zamiast mąki, która nie jest polecana ze względu na skłonność do zbijania się i szybkiego psucia. Minimalna grubość warstwy podłoża to 7 cm. W diecie powinny znaleźć się również warzywa, owoce, surowe mięso, dafnie lub inne białkowe pożywienie dla ryb. Dodatek pokarmu białkowego jest krytyczny dla utrzymania hodowli, gdyż jego brak prowadzi do zwiększenia kanibalizmu i śmiertelności, a także skraca długość życia dorosłych owadów. Podawanie owoców i warzyw, takich jak jabłka i gruszki z własnego sadu, wydaje się korzystnie wpływać na zdrowie owadów, choć nie jest znany wpływ stosowania pestycydów. Mączniki (zarówno larwy, jak i dorosłe osobniki) nie wymagają dodatkowego dostarczania wody, gdyż są w stanie pozyskiwać ją z pożywienia i otoczenia. Podawanie wody może zwiększać ryzyko pleśni.

Zarządzanie kanibalizmem

Kanibalizm, choć często spotykany w hodowli mączników, szczególnie dotyka poczwarek. Aby ograniczyć to zjawisko, zalecane jest przenoszenie poczwarek do oddzielnego pojemnika, z którego później nowo wyklute chrząszcze są przenoszone z powrotem do głównego insektarium.

Proces przesiewania

Gdy w hodowli akumuluje się nadmiar odchodów, które gromadzą się na dnie pojemnika i wyglądają podobnie do mąki, przeprowadza się przesiewanie. Używa się do tego sita, przez które przesiewane są owady wraz z podłożem. Na sicie zostają dorosłe osobniki, większe larwy oraz otręby czy płatki owsiane nadające się jeszcze dla owadów do spożycia. Jednak należy zwrócić uwagę na pewną wadę tej metody: mniejsze larwy i jaja mogą przepaść przez sito razem z odchodami.