Przydatne informacje

Mrówki z innych zakątków Europy

Zdobycie wiedzy o różnorodności gatunkowej mrówek występujących w konkretnym państwie europejskim jest możliwe dzięki wykorzystaniu poniższego źródła:

http://www.faunaeur.org

Instrukcja korzystania z serwisu przedstawia się następująco:

  1. Po otwarciu strony głównej, należy udać się do sekcji „Distribution”.
  2. Wybieramy następnie funkcję wyszukiwania gatunków na podstawie obszaru, czyli „List species by region”.
  3. W polu wyszukiwania wpisujemy nazwę rodziny mrówek, która brzmi „Formicidae”.
  4. Kolejno, wybieramy interesujący nas obszar geograficzny, na przykład „Poland” dla Polski.
  5. Końcowym etapem jest kliknięcie przycisku „Display Species”, co spowoduje wyświetlenie listy gatunków.

Ta metoda pozwala na łatwe i szybkie zidentyfikowanie gatunków mrówek występujących na wybranym terenie, dostarczając przy tym dokładnych i wiarygodnych informacji.