Pokarmy

Czy możliwe jest całkowite wyeliminowanie dostępu do białka dla kolonii mrówek?

Aby larwy mogły się prawidłowo rozwijać, niezbędne są im znaczne ilości białka. Brak podawania białka kolonii skutkuje zahamowaniem jej rozwoju, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do jej zaniku. Królowa, jedyna dojrzała forma w kolonii, również wymaga dużych dawek białka do prawidłowego funkcjonowania i składania jaj. Odebranie kolonii dostępu do białka jest poważnym błędem miłośników mrówek. Osobiście, preferuję dostarczać więcej białka niż jest potrzebne, aby zapewnić nadmiar niż ryzykować jego niedobór, mimo że z czasem można precyzyjnie określić potrzeby białkowe kolonii.

Czy dopuszczalne jest zbieranie owadów z pola dla mrówek?

Podawanie mrówkom owadów zebranych z naturalnego środowiska jest możliwe, ale zaleca się ich przelanie wrzątkiem dla zapewnienia większej czystości. Ważne jest, aby zbierać owady z obszarów z dala od ruchliwych dróg, aby były jak najmniej narażone na zanieczyszczenia. Preferowane jest korzystanie z owadów takich jak biedronki, różne małe chrząszcze, koniki polne czy świerszcze, które są powszechnie dostępne i bezpieczne dla mrówek.

Jak podawać mrówkom larwy much – przed czy po przemianie w muchy?

Możesz postępować według własnych preferencji. Osobiście preferuję czekać, aż larwy przekształcą się w poczwarki, a potem delikatnie nacinam ich powłoki, co ułatwia mrówkom dostęp do środka i pożywienia. Czasem podaję również dorosłe muchy, przy czym odciągam im głowę, a resztę ciała oferuję mrówkom.

Czy dopuszczalne jest karmienie mrówek żywymi owadami?

To zależy od rodzaju owada oraz wielkości twojej kolonii. Dla mniejszych kolonii podawanie żywych, dużych owadów może być zbyt dużym wyzwaniem lub nawet niebezpieczne. Zalecam w pierwszej kolejności podawanie martwych owadów, co jest bezpieczniejsze i nie powoduje stresu w kolonii. W miarę wzrostu kolonii, osiągając liczność 100-150 robotnic, możesz zacząć eksperymentować z podawaniem żywych, mniejszych owadów, np. larw.

Czy sparzenie gorącą wodą jest odpowiednim sposobem na przygotowanie owadów dla mrówek, zamiast ich miażdżenia?

Możesz podawać mrówkom owady złapane na zewnątrz, nawet bezpośrednio po ich złapaniu. Osobiście nie popieram metod drastycznych. Polecam najpierw humanitarnie zabić owada, np. poprzez szybkie uśmiercenie i zamrożenie (co jest uważane za najbardziej humanitarną metodę eliminacji owadów), a następnie sparzyć go gorącą wodą. To pozwala mrówkom bezpiecznie korzystać z dostarczonego białka bez ryzyka walki i niepotrzebnego narażania się na obrażenia. Na przykład, konika polnego można pozbawić głowy, co rozwiązuje problem. Często dzielę owady, takie jak świerszcze czy koniki, na kilka części, co ułatwia mrówkom transport do mrowiska. Najłatwiej przeprowadzać ten proces na owadach świeżo wyjętych z zamrażalnika, gdyż ich ciała są wtedy sztywne i łatwiejsze do precyzyjnego cięcia, co można wykonać nawet za pomocą żyletki.