Warsztat i technika

Jak zaradzić problemowi wilgoci w formikarium?

Istotnym jest, aby środowisko w formikarium pozostało suche, bowiem wilgotny piasek staje się idealnym miejscem dla mrówek do ukrycia się. W przypadku, gdy piasek jest suchy, lecz wilgoć kondensuje się na ścianach, to sygnał, że formikarium wymaga lepszej wentylacji. Rozwiązaniem jest umieszczenie kawałka papieru między pokrywą a krawędzią formikarium, tworząc szczelinę niewystarczającą dla przejścia mrówek. Po kilku dniach wilgoć na ścianach powinna zauważalnie się zmniejszyć lub całkowicie zniknąć.

Czy obecność kropli wody stanowi zagrożenie dla mrówek?

Zdecydowanie tak, istnieje ryzyko, że mrówka może utonąć, wpadając do kropli wody. Ważne jest, aby nawadniać formikarium w taki sposób, aby unikać tworzenia się kropel. Krople mogą pojawić się, kiedy temperatura wewnątrz formikarium ulega zmianie, na przykład po włączeniu światła lub przeniesieniu formikarium do chłodniejszego miejsca.