Jesteś tutaj

Formica (F.) pratensis

Portret użytkownika Harnaś
Podrodzina: 
Formicinae
Rodzaj: 
Formica
Królowa: 
12-13mm, Tułów ciemnoczerwony do brunatnego, głowa na szczycie czarna, przechodząca w kolor ceglasty. Na tułowiu duża, wyraźna, czarna plama. Ciało matowe.
Samiec: 
10-11 mm, kolor ciała - czarny.
Robotnice: 
7-11 mm, ubarwienie podobne do ubarwienia królowej.
Wielkość kolonii: 
Kolonie dość liczne.
Pokarm: 
Spadź, owady.
Hibernacja: 
Wymaga zimowej hibernacji.
Szerszy opis: 

Występuje głównie w Europie oraz w Azji. Buduje kopce z ziemi, małych patyczków i igieł. Potrafią być całkiem wysokie - w przypadku kolonii monoginicznych. W przypadku kolonii polikalicznych są przeważnie płaskie, położone w bliskiej odległości od siebie. Często otoczone pierścieniem z roślin. Na ich miejsce F. pratensis wybiera przeważnie skraj lasu (rzadziej zakłada gniazda w jego głębi, gdzie również wybiera miejsca nasłonecznione), często łąki, a nawet skraj pola uprawnego. Możemy więc ją spotkać w dużej odległości od lasu. W naszej szerokości geograficznej spotyka się głównie gniazda monoginiczne (choć zdarzają się także polikaliczne kolonie).

Mrówka łąkowa żywi się głównie bezkręgowcami, a także spadzią mszyc. Gatunek ten porusza się po długich szlakach zapachowych, które prowadzą zwykle w stronę drzew opanowanych przez mszyce. F. pratensis jest gatunkiem chronionym.

Mrówki łąkowe widzą bardzo dobrze. Nie posiadają żądła. Atakując nacinają skórę ofiary żuwaczkami, po czym kierują na ranę odwłok i spryskują ją kwasem mrówkowym.

Rójka ma miejsce pod koniec maja i trwa do połowy czerwca. W przypadku kolonii poliginicznych kopulacja ma miejsce na kopcu, po czym zaplemnione już młode królowe wracają do gniazda. W przypadku kolonii monoginicznych kopulacja ma miejsce poza gniazdem,  a po niej królowe szukają gniazda swojego lub innego gatunku, do którego mogłyby wniknąć. W przypadku kolonii poliginicznej nowe kopce powstają, gdy w starym zacznie brakować miejsca. Wówczas część królowych i robotnic przenosi się do najbliższego sąsiedztwa. Między gniazdem matczynym a potomnym, zachodzi wymiana pokarmu i robotnic. Powstaje więc kolonia polikaliczna.

Hodowla tych mrowek jest zabroniona. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunki mrówek: Formica pratensis, F. truncorum, F. aquilonia i F.  lugubris sa objęte ochroną prawną a F. polyctena i F. rufa ochroną częściową.

Opracował: Bartek Ogonowski

Korekta: Harnaś

UWAGA !!!

W tej chwili gatunek znajduje się pod ścisłą ochroną!