Jesteś tutaj

Formica (S.) fusca

Portret użytkownika radiss
Podrodzina: 
Formicinae
Rodzaj: 
Serviformica
Królowa: 
8-10mm, całe ciało w kolorze czarnym, odwłok połyskujący z lekko zaznaczonymi poprzecznymi paskami.
Samiec: 
8-10 mm, jednolicie czarny.
Robotnice: 
6-8mm, ubarwienie jak u królowej.
Wielkość kolonii: 
Liczebość dużej kolonii dochodzi do kilku tysięcy. W gnieździe najczęściej żyje kilka do kilkunastu płodnych królowych.
Pokarm: 
Spadź, drobne owady
Hibernacja: 
Wymaga zimowej hibernacji.
Szerszy opis: 

Formica fusca występuje w całej Polsce jedynie w górach ustępuje miejsca innej Serviformica - F. lemani. Gniazdo to zwykle mało skomplikowany system korytarzy rozmieszczonych na niezbyt wielkim obszarze. Okres w jakim królowe składają jaja zaczyna się, jeśli jest ciepło, już na początku kwietnia, kończy natomiast około września. Pozostały czas mrówki spędzają na zbieraniu zapasów na zimę i hibernacji. W przeciwieństwie np. do Lasius spp. procesowi hibernacji poddają się tylko dorosłe owady, potomstwo które w porę się nie rozwinęło i nie wylęgło jest zjadane.
Mrówki żerują we wszystkich piętrach lasu. W poszukiwaniu słodkiej spadzi potrafią wspiąć się wysoko na drzewa.
Rójka w zależności od pogody i od regionu odbywa się w od połowy lipca do końca sierpnia, nie jest zbyt liczna. Lot godowy jest krótki, formy płciowe kopulują w pobliżu gniazda na okolicznych drzewach i krzewach. Po odłamaniu skrzydeł większość młodych królowych dołącza do już istniejących gniazd. F. fusca zdobywają nowy teren poprzez pączkowanie kolonii. Kiedy w gnieździe liczebność robotnic przekroczy powinien próg następuje podział kolonii. Część robotnic z królową\ymi odłącza się od kolonii macierzystej i zakłada nowe gniazdo.


 

Gdzie szukać gniazd Formica fusca?

Formica fusca zakłada zwykle gniazda na skraju lasu, w miejscach, gdzie słońce grzeje tylko przez część dnia. Gniazduje pod kamieniami i innymi przedmiotami, które nagrzewają się pod wpływem słońca. Często spotkać można tą mrówkę mieszkającą w spróchniałym drewnie, w którym z upodobaniem drąży korytarze.

Ile może być robotnic i królowych w kolonii Formica fusca?

Kolonia Formica fusca może osiągnąć liczebność nawet kilku tysięcy robotnic i nawet ponad 20 królowych.

Mam małą kolonię Formica fusca z jedną królową, chciałbym dołożyć jeszcze dwie królowe, jak to zrobić??

 

Mimo że Formica fusca jest gatunkiem poliginicznym to dołożenie królowych spoza rodzimego gniazda może zajść tylko w określonych warunkach. Najlepszym rozwiązaniem jest połączenie najpierw samych królowych a w dalszej kolejności dołożenie do nich robotnic niespokrewnionych z żadną z nich. Jeśli dołożymy do istniejącej już kolonii obce królowe to istnieje duże prawdopodobieństwo, że zostaną one uśmiercone.

Zdjęcia: 
Formica fusca
Formica fusca